Stránky ústavu farmakologie 3. LF UK
Ruská 87,100 00 Praha 10, tel.: 02 / 67 102 404, fax.: 02/ 67 102 461


Kontaktni osoba:
PharmDr. Magdalena Fiserova, PhD
email: magdalena.fiserova@lf3.cuni.cz
tel:02/67102402-4
fax:02/67102461

 

Neuropsychofarmakologie a prevence drogových závislostí
Stránka je zaměřena jednoznačně proti užívání drog - její smysl je varovat před nebezpečím spojeným s užíváním drog tím, že poskytuje informace o mechanizmech drogových závislostí odborné lékařské i laické veřejnosti.

„NEUROBIOLOGIE, PREVENCE A LÉČENÍ DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ“ - program přednášek pro akademický rok 2008/2009

Taneční drogy - 1.část - článek
Taneční drogy - 2. část- článek
Ibogain - perspektivy v léčbě závislostí na psychotropních látkách - článek
 Systém léčby drogově závislých (přednáška Dr. K. Kaliny)
 Systém služeb pro drogově závislé v ČR - kontaktní adresy
Neurobiologie Drogových závislostí (předenáška Dr. T. Páleníčka - *.pdf preview)
Historie, příčiny a léčení drogových závislostí - přehledový článek
 MDMA - "extáze" - přehledový článek
 PMA (paramethoxyamfetamin) - informativní článek
 Odvrácená tvář extáze - informativní článek o nebezpečných látkách v tabletách extáze
 Testování tablet "extáze" - článek

 Testování tablet "extáze" - vstup do databázeTyto stránky nejsou ještě zcela hotové, průběžně budeme doplňovat další materiály.